Skip to main content

פוליגרף למניעת ריגול תעשייתי

טרם כניסתו של דימה (שם בדוי) לבדיקת פוליגרף קבלה לעבודה עבור חברת פורקס חדשה, כבר היה ברור ע"פ השאלון האישי שמילא, כי לו נסיון רב בתחום וכי עבד בחלק ניכר מהחברות הקיימות בשוק. דימה היה צעיר בן 28, אקדמאי שלמד כלכלה באוניברסיטת מולדובה ובעל ניסיון של 6 שנים בתחום הפורקס. מבחינה אישיותית הפגין דימה בטחון עצמי גבוה, יכולת התנסחות טובה ואניטליגנטציה גבוהה. היה נראה כי כל מנהל משאבי אנוש יהיה שמח לקבלו לעבודה, ואף יחפז להעסיקו טרם חברה מתחרה "תחטוף" אותו. אולם לא כך היו הדברים.

 

במהלך הבדיקה העלה דימה מספר אירועים מטרידים היכולים להעיד על אופיו ומוסריותו. דימה סיפר כי עוד במולדובה, כאשר עבד כסוכן מכירות עבור חברה מתכת גדולה, היה נוהג למעול בכספים, ושלשל לכיסו סכום מוערך של אלפי דולרים. דימה סיפר כי בישראל קיבל מעל 6 הצעות ממכרים ומחברות פורקס מתחרות, להעביר "לידים"- (פרטי לקוחות) בעבור תמורה כספית. יחד עם זאת ציין באופן נחרץ, כי מעולם לא גנב מידע סודי לעצמו, ובטח ובטח שלא מסר מידע סודי בעבור תשלום.


בסיום הבדיקה סיפר דימה כי לקח בעבר קובץ ובו מאגר של כ-40,000 לידים, ורשימות בהן העתיק פרטי לקוחות כבדים ממקום עבודתו האחרון. את גניבת הקובץ הסביר בטענה, כי פעם אחת מנהלו ביקש ממנו לשמור עליו, וזה שכח למחוק אותו כשסיים לעבוד בחברה. בנוגע לרשימת הלקוחות הכבדים, סיפר כי נהג להיות בקשר עם חלק מהלקוחות גם מחוץ לשעות העבודה. עוד סיפר דימה כי לפני שנה העבירקובץ ובו כ-20,000 'לידים' לחבר, אשר פתח חברת פורקס חדשה, בטענה כי רצה לעזור לו. דימה הכחיש קבלת תמורה עבור קובץ זה וטען כי הדבר נעשה מטוב לב. דימה נמצא דובר שקר בבדיקת הפוליגרף. נראה כי גרסותיו אינן ייצגו את כל האמת ומידת התאמתו לתפקיד הרגיש של מנהל שימור לקוחות רחוקה מלהתאים לדרישות התפקיד.


המקרה של דימה הינו מקרה קלאסי של אדם אופורטוניסט בעל אמות מוסר ויושר נמוכות, הנמצא בתפקיד רגיש וקריטי מבחינת הנזק שיכול לגרום לחברה. כשמחברים מרכיבים אלו לניסיון רב בתחום ההשקעות, לאינטליגנציה גבוהה, ולבטחון עצמי גבוה, מתגבשת סכנה משמעותית וקריטית לכל חברה אשר תקבלו לשורותיה. כל המידע שמסר דימה במהלך הבדיקה הינו מידע חיוני עבור קב"ט ומנהל משאבי אנוש, כאשר באים הם להעסיק עובד חדש, בעיקר לתפקידים רגישים. דוגמא זו ממחישה באופן ישיר את חשיבות בדיקת הפוליגרף כשלב סופי בהעסקת עובדים.

השמות והפרטים במקרה שונו, והינם מקרה אחד מני רבים.