Skip to main content

בדיקת פוליגרף ושלביה

בדיקת הפוליגרף מתחילה למעשה ברגע בו מבקשים מאדם לעבור בדיקת פוליגרף. שלב זה גורם בדר"כ או לכעס מצד הנבדק על האשמתו ועל הטלת ספק באמינותו, או לפחד לאלו שחוששים שיתגלה עליהם דבר אשר הם מעוניינים להסתיר. בכל אופן ירגיש הנבדק דאגה, בין אם לכך שהאמת תצא לאור או להפך. רגשות אלו לא משפיעים בשום צורה על ממצאי הבדיקה.
משך בדיקת הפוליגרף אורכת כשעה, בהתאם לנושא וסוג הבדיקה והיא מורכבת ממספר שלבים:

 

polygraph b

 

רישום פרטים אישיים

השלב הראשון לאחר כניסה לחדר הבדיקה והיכרות עם בודק הפוליגרף, הינו רישום פרטים-אישיים.

שיחה מקדימה

זהו שלב משמעותי בבדיקה, בו יש לספר לפרטים אודות הנושא הנחקר או היסטוריה תעסוקתית במידה וזו בדיקת פוליגרף קבלה לעבודה. בשלב זה יש לספר לבודק על כל האירוע, או המקרה הנבדק בצורה מפורטת, בלי להחסיר דבר ובלי לשקר. יש לציין כי בודק הפוליגרף אינו חוקר, ועל כן הוא מחוסר פניות, כלומר מטרתו היחידה היא שהאמת תצא לאור או שהשקר יחשף.

ניסוח שאלות הבדיקה

בהסתמך על מה שנאמר בשלב הקודם, הבודק יסביר ויבהיר לנבדק כל שאלה שתשאל בבדיקה כך שהשאלות יהיו ברורות, מובנות ומקובלות על הנבדק. לסיום יתבקש הנבדק לחתום על השאלות ועל הסכמתו לעבור את הבדיקה. לאחר החתימה תחל הבדיקה המעשית של הפוליגרף.

חיבור הנבדק למכשיר הפוליגרף 

מכשיר הפוליגרף מודד מספר מדדים פיזיולוגים ממערכת העצבים הלא רצונית: לחץ דם ודופק, מוליכות חשמלית של העור ונשימת חזה וסרעפת.

שלב השאלות

בשלב זה יישאל הנבדק את השאלות במספר סבבים. עם סיום שלב זה, יחל שלב התרת המדדים המחוברים לנבדק. בשלב האחרון של הבדיקה תערך שיחת סיכום בה יבדק מצבו של הנבדק, תינתן הזדמנות אחרונה להוסיף דבר מה במידה ומעוניין בכך, ולמעשה בזו תסתיים הבדיקה.

לסיכום, משום שבדיקת הפוליגרף היא בדיקה פסיכופיזיולוגית, היא דורשת עירנות, ריכוז וקשב רב. על כן, על מנת להצליח בבדיקה, יש לישון שינת לילה טובה, לאכול ארוחה קלה ולהגיע רגועים ובטוחים בצדקת דרככם. יש לזכור כי בדיקת הפוליגרף מדוייקת מאוד ובמידה ואומרים אמת, אין שום מקום לדאגה.