Skip to main content

היתרונות בביצוע בדיקות פוליגרף בעבודה

ביצוע בדיקות פוליגרף סדירות לעובדים בחברה יכול להיות כלי חשוב בשמירה על אמון, יושרה ומניעת מעילות.
להלן מספר יתרונות עיקריים:

Polygraph industrial espionage

סינון ומניעת גניבות והונאות - אחת המטרות המרכזיות בביצוע בדיקות פוליגרף לעובדים היא סינון ומניעת מעילות, גניבות או הונאות. בדיקות אלו מאפשרות לזהות עובדים שגונבים או מבצעים פעילות לא חוקית, וכך למנוע נזקים כלכליים משמעותיים לחברה, לרבות אובדן הכנסות, פגיעה במוניטין ועלויות משפטיות.

יצירת הרתעה - מעבר לגילוי ישיר של מעשים פליליים, קיים יתרון חשוב נוסף לבדיקות הפוליגרף - יצירת ההרתעה. עובדים המודעים לכך שהם עלולים לעבור בדיקת פוליגרף, יהססו לבצע מעשי גניבה או הונאה מראש, מחשש שיתפסו. התועלת בהרתעה היא מניעת העבירות טרם ביצועם.

הגברת אמון ומניעת חשדות שווא - בדיקות פוליגרף יכולות גם להגביר את האמון ההדדי בתוך הארגון. עובדים שעוברים אותן בהצלחה יכולים להרגיש גאווה על הצגת יושרתם. במקביל, חשדות שווא בהונאות או גניבות שמשפיעים על תפקודה של החברה, יכולים להיפתר באמצעות בדיקות פוליגרף.

מוניטין של יושרה וחוק - עבור חברות שעוסקות בתחומים רגישים, ביצוע בדיקות פוליגרף לעובדים יכול לתרום למוניטין של החברה כארגון הפועל ביושרה ועל פי חוק. כך ניתן ליצור יתרון תחרותי מול מתחרים שאינם משקיעים בסינון עובדיהם.

הפסדים נמוכים יותר מגניבות ומעילות - מחקרים מראים כי חברות המשתמשות בבדיקות פוליגרף לעובדיהן סובלות פחות ממעילות והונאות. השקעה זו בפיקוח ובקרה הוכיחה את עצמה ככדאית, שכן היא תורמת באופן ישיר לשיפור הרווחיות ולצמצום ההפסדים בארגון.

לסיכום, ביצוע בדיקות פוליגרף לעובדים בחברה מספק כלי אפקטיבי למניעת מעילות, גניבות והונאות, מעלה את אמון העובדים והמוניטין של החברה, ומשפר את הרווחיות העסקית באמצעות צמצום הפסדים. היא גם מיצרת הרתעה לפני ביצוע מעשים לא חוקיים. משום כך, קיימת חשיבות רבה לשילוב בדיקות פוליגרף בכל ארגון עסקי גדול.