Skip to main content

בדיקת פוליגרף ספציפית

בדיקת פוליגרף ספציפית, באה לבדוק נושאים או ארועים נקודתיים. כלומר קיים חשד אודות ביצוע מעשה או עבירה, אשר אנו רוצים לאשש או להפריך.
בדיקות פוליגרף הינם כלי יעיל מאוד המשרת את המגזר הפרטי, הבטחוני ועסקי. הבדיקה מאפשרת את גילוי האמת בדיעבד (באופן רטרוספקטיבי), וזאת נוכך העובדה כי גם אם אין מצלמה שתיעדה את רגע ביצוע העבירה, בגידה, הונאה או הדלפה, מבצע העבירה שומר אצלו בלב רגש של אשמה ופחד, אשר המצפון המוסרי מטריד אותו, ומדיר שינה מעיניו. רגשות אלו, שהן התגובות האידאליות למכשיר הפוליגרף, יעלו ויצופו ברגע ההתמודדות עם השאלות, במהלך בדיקת הפוליגרף. דבר זה יוביל בשלב ניתוח ממצאי הבדיקה, לתוצאת דובר שקר. ניתן לבדוק בפוליגרף כל אירוע נקודתי שקרה, אך לא ניתן לבדוק כוונות, רצונות או פנטזיות.

polygraph GSR2

דוגמאות לבדיקות פוליגרף ספציפיות:

1. בדיקת פוליגרף לעובד בעקבות גניבה בעסק.

2. בדיקת נאמנות בני זוג לבדיקת בגידה.

3. בדיקת פוליגרף לאימות גרסאות שני צדדים. (בדיקה זו נפוצה בתחום הבוררות והביטוח)

4. בדיקת פוליגרף בנושא עבירות מין (פדופיליה, הטרדה מינית)

5. בדיקת פוליגרף  לבדיקת אירוע נקודתי (שימוש בסמים, מעילה, ריגול תעשייתי,עבירות על טוהר המידות)