Skip to main content

פוליגרף בתקופת וירוס הקורונה

 polygraph GSR2

בדיקת פוליגרף מורכבת מחלק פסיכולוגי, בו נערכת שיחה מקיפה אודות הנבדק, נושא הבדיקה ושאלות הבדיקה, וחלק פיזיולוגי בו מחבר בודק הפוליגרף את הנבדק למכשיר הפוליגרף ובהמשך מנתח את הממצאים. בדיוק מסיבות אלו יש להיערך ולקיים את בדיקת הפוליגרף באופן זהיר תוך כדי שימוש באמצעים מגנים. 

טרם תחילת הבדיקה יבוצע חיטוי משטחים (שולחן, כיסא, ציוד) ואוורור חדר הבדיקה. בודק הפוליגרף יתמגן במסכת פנים וכפפות, יחטא את לוחיות הנחושת המתחברות לאצבעות הנבדק (EDA) ולעיתים אף ישתמש לחלופין במדבקות חד פעמיות המודבקות על כף היד. בנוסף ימדוד הבודק את חום הנבדק. במהלך הבדיקה יקפיד הבודק על מרחק של 2 מטרים בינו לבין הנבדק (מלבד שלב חיבור הנבדק למכשיר הפוליגרף, שהינו שלב קצר שיתבצע תוך כדי מינימום מגע).


מלבד חלקו ואחריותו של בודק הפוליגרף במניעת התפשטות וירוס הקורונה, ישנה אחריות לא פחותה מהנבדק בהירתמותו למשימה. להלן מספר הנחיות:

אין להגיע לבדיקה כאשר חשים ברע – במידה ויש לכם חום, אתם חשים חולשה, כאבי גרון, שיעול או צינון, יש לדחות את הבדיקה. מעבר לסיבה העיקרית של מניעת הפצת הווירוס, ישנו גם מרכיב מקצועי שעומד מאחורי הנחיה זו. כאשר האדם אינו חש בטוב הוא פחות מרוכז, הוא מרבה בתנועה (שיעול, עיטוף ומשיכות אף) ולרוב הוא מגיב בצורה איטית יותר. מרכיבים אלו עלולים להפריע במידת מה במהלך ניתוח הממצאים.
אין להגיע לבדיקה אם נדרשתם לבידוד - ישנה חשיבות מרבית להקפיד על הוראות משרד הבריאות ואין בשום אופן להפר בידוד בעקבות בדיקת פוליגרף, חשובה ככל שתהיה.
לסיום, המצב החדש מאלץ אותנו לבצע התאמות ולנקוט במשנה זהירות על מנת לצמצם במידת הניתן את התפשטות הווירוס.

עבור כל שאלה או התייעצות אנא לא להסס ולהתקשר:

050-9022523 – פבלו פוליגרף.