Skip to main content

סיפור מקרה אודות ריגול תעשייתי

 

Polygraph industrial espionage

בתקופה בה הריגול התעשייתי הוא שוק שמגלגל מיליוני שקלים בשנה, הסכנה הגדולה ביותר לבעל עסק בכל תחום שהוא ובעיקר בתחומים בהם המידע שווה הרבה כסף, היא עובד לא נאמן שיש לו גישה למידע רגיש, מאגרי נתונים, כסף או סחורה בהיקפים גדולים. כל אלו בידיים הלא נכונות ונאמנות, יכול לגרום לנזק גדול.

השימוש בבדיקת הפוליגרף בעבודה, מספק לך בעל העסק, מטריית הגנה שיכולה להגן עליך כבר בשלב הראשוני והקריטי ביותר, שלב הקבלה לעבודה.

לקריאת הסיפור לחץ...