Skip to main content

פוליגרף קבלה לעבודה

על פי מומחים בתחום גיוס עובדים: בדיקת הפוליגרף הינה הדרך היעילה ביותר בסינון עובדים, עבור תפקידים חשובים ורגישים. כבודק פוליגרף מקצועי, אני מסכים עם קביעה זו ומכיר ביעילותה של בדיקת פוליגרף, באיתור רמייה בנוגע לעבר פלילי, ביצוע עבירות רלוונטיות בעבר, ואיתור נסיונות ריגול תעשייתי.

בדיקת פוליגרף מיון עובדים, או בשמה המקצועי "Screening",  היא בדיקה יחודית אשר נבנת בהתאם לצרכי בעל העסק, ובהתאם לדרישות תפקיד העובד.
לדוגמא: השאלות אשר ישאל עובד בחברת מכירות באינטרנט, אשר חשוף למאגרי נתוני אשראי רבים, יתמקדו בעיקר בהשגת רווח כספי ממכירת מידע חסוי ובעבר פלילי, ופחות בשימוש בסמים לא חוקיים. לחלופין עובד חדש בחברת פרסום, ישאל יותר בנושאים של ריגול נגדי מחברות מתחרות ופחות בנוגע לחובות כספיים והתמכרויות.

infedelity polygraph exam1

המצב היום בישראל

המידע שרשאי כיום מעביד לדרוש ממועמד לעבודה, הוא מצומצם ביותר. מלבד קורות חיים והמלצה ממעביד קודם, אין אפשרות לדעת אם העובד החדש הוא גנב מורשע, עובד סמוי של חברה מתחרה או, בעל התמכרות קשה להימורים עם חובות כבדים לשוק האפור. לכן בדיקת פוליגרף טרום תעסוקה, היא כלי יעיל והכרחי עבור כל בעל עסק שיש לו מה להפסיד. 
יש לציין כי מחיר בדיקת פוליגרף עבור סינון עובדים, זולה משמעותית מבדיקת פוליגרף ספציפית ומחיר זה אף משתנה בהתאם להיקף הבדיקות.