Skip to main content

אל תתנו לטרור להיכנס: הגנו על העסק שלכם עם בדיקות פוליגרף


במציאות הביטחונית המורכבת של ימינו, ארגונים רבים נדרשים לנקוט באמצעי זהירות מוגברים על מנת להגן על עובדיהם, לקוחותיהם ונכסיהם מפני פעילות טרוריסטית. אחד הכלים היעילים ביותר לאיתור פעילות טרוריסטית קודמת או קיימת בקרב מועמדים לעבודה הוא בדיקת פוליגרף.

כיצד בדיקות פוליגרף מסייעות באיתור כוונות לאומניות אסלאמיות טרוריסטיות?

שאלה זו היא שאלה מעט מורכבת בתחום הפוליגרף, משום שבכלליות בדיקות פוליגרף אינן בודקות כוונות, אלא פעולות.

  • בניגוד לטענות נפוצות, פוליגרף אינו מסוגל לקרוא את מחשבותיו של אדם ולדעת מה הוא חושב או מרגיש. עם זאת, פוליגרף יכול לסייע בזיהוי סימנים פיזיולוגיים שעשויים להצביע על ניסיונות הטעיה, הסתרה או שקר.
  • הסיוע בפועל של בדיקות הפוליגרף הוא ע"י זיהוי פעילות טרוריסטית קודמת או קיימת שעלולה להוות סכנה ביטחונית שמתבצע באמצעות זיהוי סימנים פיזיולוגיים בתגובה לשאלות הקשורות לפעולות ספציפיות.

 
סוגי פעולות שאנו בודקים :

השתתפות פעילה באלימות כנגד יהודים או מערכות ביטחון (משטרה, צבא וכו')

חברות בארגוני טרור

שת"פ פעולה עם ארגוני טרור

כתיבת פוסטים ברשתות החברתיות המעודדים אלימות

השתתפות אלימה בהפגנות לאומיות

 
יתרונות השימוש בבדיקות פוליגרף:

  • איתור פעילות טרוריסטית קודמת או קיימת שעלולה להוות סכנה ביטחונית: בדיקות פוליגרף יכולות לסייע בזיהוי מועמדים שהיו מעורבים בפעילות טרוריסטית בעבר, או שעלולים להוות סכנה ביטחונית עקב נטיותיהם האלימות.
  • הרתעה: השימוש בבדיקות פוליגרף משמש כגורם מרתיע עבור טרוריסטים פוטנציאליים, ומפחית את הסיכוי שיפנו למשרות בארגונים רגישים.
  • הגנה על עובדים, לקוחות ונכסים: בדיקות פוליגרף תורמות להגנה על עובדים, לקוחות ונכסים מפני פעילות טרוריסטית, ומאפשרות לארגונים ליצור סביבת עבודה בטוחה יותר.
  • שיפור תהליך קבלת ההחלטות: תוצאות בדיקות פוליגרף יכולות לסייע למעסיקים לקבל החלטות מושכלות יותר בנוגע לקבלה לעבודה, תוך התחשבות בסיכונים הביטחוניים הפוטנציאליים.

חשוב לציין:

  • בדיקות פוליגרף אינן פתרון קסם. תוצאות הבדיקה אינן 100% מדויקות, וייתכנו מקרים של "טעויות".
  • חשוב לבחור בודק פוליגרף מוסמך, חבר איגוד מוכר (APA או איגוד הפוליגרף הישראלי) ובעל ניסיון רב.

לסיכום:  בדיקות פוליגרף הן כלי יעיל לאיתור פעילות לאומנית אסלאמית טרוריסטית קודמת או קיימת לפני קבלה לעבודה. שימוש נכון בבדיקות אלה יכול לתרום רבות להגנה על עובדים, לקוחות ונכסים מפני איומים טרוריסטיים, ולשיפור תהליך קבלת ההחלטות בנוגע לקבלה לעבודה.

פבלו פוליגרף מציע שירותי בדיקות פוליגרף מקצועיים ואיכותיים, תוך שמירה על דיסקרטיות מוחלטת. לפרטים נוספים התקשרו 050-9022523 .